Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 4ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ-THE ECOLOGISTS

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

Επεξεργασία ερωτηματολογίου-The Ecologists

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΔΕΥΤΕΡΑ   23/4

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση απουσίας σας κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα , φροντίστε να ολοκληρώσετε τις εργασίες που σας αφορούν πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία , για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα σας !)
 1. Αναρτήστε υπό μορφή σχολίου στις αρμοδιότητες των μελών   της ομάδας σας - που υπάρχουν στο blog της ερευνητικής μας εργασίας (http://kleistetodiakopti.blogspot.com ) -  την ημερομηνία ανάληψης και ολοκλήρωσης των εργασιών που έχει αναλάβει ο καθένας σας υπογράφοντας με το όνομα σας  (να αναφερθείτε αναλυτικά σε όλες τις εργασίες που κάνατε κατά τη διάρκεια του τετραμήνου , π.χ. : συμμετοχή στη δημιουργία θυρεού, εννοιολογικού χάρτη, συγκέντρωση αρχικών πληροφοριών, φωτογραφικού υλικού, επιλογή λεζάντων για βίντεο, δημιουργία βίντεο κ.λ.π )
Στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάποια από τις εργασίες να αναφέρετε το λόγο και τη πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης .
 1. Αφού χωρίσετε την τελική σας παρουσίαση σε τόσα μέρη  όσα τα μέλη της ομάδας σας (π.χ. 1: πρόλογος , 2: πληροφορίες , 3: ερευνητικό μέρος , 4: συμπεράσματα…)  , δημιουργείστε 4-5 διαφάνειες ο καθένας  και στείλτε μου το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ekamariotaki@gmail.com
Στη περίπτωση που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο σε μορφή PowerPoint , στείλτε μου το αρχείο σε μορφή word.
Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα αρχεία θα αναρτηθούν στο blog της ερευνητικής μας εργασίας, για να μπορέσουν οι υπεύθυνοι των παρουσιάσεων να τα κατεβάσουν, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουν  στην τελική παρουσίαση.
 1. Οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει να έχουν αναρτήσει μέχρι την Παρασκευή 30/3  
 • Το θυρεό
 • Τον καταμερισμό των εργασιών
 • Τον εννοιολογικό χάρτη
 • Το βίντεο και
 • Τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου, που αφορούν την ομάδα τους
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ΄ΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ                    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ :     ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                               (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                       (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 • Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
 •  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Χρησιμοποιείστε το blog που δημιουργήσαμε για να αναρτήστε τα τεχνήματα σας και  για να δημοσιεύσετε την εργασία σας και όλο το υλικό που ετοιμάσατε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Παρουσιάστε τα PowerPoint σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομάδων. Ενώσετε όλα τα PowerPoint σας  σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

6o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:      
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
 •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε την τελική σας γραπτή εργασία με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 1)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Ημερομηνία Παράδοσης 1ου μέρους εργασίας: ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3
 1.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΥΣ ( έως 10 σελίδες)
 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

  5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  5ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
  Στόχος:
  ·         Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
  ·         Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
  ·         Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
  ·         Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  Α) Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργείστε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξετε τις  :
  ·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
  ·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
  ·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
  ·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
  ·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν; (π.χ. δηλώνουν πρόθεση συμμετοχής σε οικολογικές οργανώσεις)
  ·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν; (συμμετέχουν π.χ. στην ανακύκλωση)
  των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

  Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

  Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

  Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

  4o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
  Στόχος:
  •  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
  •   Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
  •   Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
  • Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  Α)  Δημιουργούμε το ενεργειακό αποτύπωμα της ομάδας μας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται στον ιστότοπο http://www.wwf.gr/footprint/.  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

  Β) Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

  Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

  Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

  Ε) Παράλληλα, μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώσαμε (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών), ολοκληρώνουμε τη συγγραφή του τμήματος του κυρίως μέρους  που αφορά το υποερώτημα της ομάδας μας (μέγιστος αριθμός σελίδων  : 10)  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)